دستیار حقوقی؛ خدمات حقوقی و وکالت

ثبت درخواست

معرفی وکیل مجرب مرتبط

راهنمایی و پاسخ پرسش ها

ارسال رزومه جهت همکاری

دستیار وکالت

وکیل حقوقی

کد دستیار: LW1

وکیل خانواده

کد دستیار: LW2

وکیل کیفری

کد دستیار: LW3

وکیل شرکت‌ها

کد دستیار: LW4

دستیار مشاوره

دعاوی ملکی

کد دستیار: LW5

دعاوی خانوادگی

کد دستیار: LW6

دعاوی کیفری

کد دستیار: LW7

دعاوی شرکتی

کد دستیار: LW8

سایر دستیارهای حقوقی

تنظیم قراردادها

کد دستیار: LW9

پیگیری پرونده‌ها

کد دستیار: LW10

بررسی قراردادها

کد دستیار: LW11

ارزیابی حقوقی

کد دستیار: LW12

لینک‌های مفید

اطلاعات تماس و ارتباط با ما

پروانه وکالت: 187/20666/م.پ

نشانی: استان مرکزی، خمین، میدان مدرس، واحد حقوقی خدمات ابری دستیار

تلفن: واحد حقوقی ۴۴ ۰۰ ۳۳ ۴۶ (۸۶) شنبه تا پنج شنبه | ۸ صبح تا ۲۱ عصر

پست الکترونیک: law@dcss.ir